US lauds Kenya on air safety but still no clearance for direct flights

Saturday October 1 2016

A Kenya Airways aircraft at JKIA, Nairobi.

A Kenya Airways aircraft at JKIA, Nairobi. PHOTO | FILE 

By KEVIN J KELLY