RIVONALA RAZAFISON

Rivonala Razafison is a Nation Media Group's correspondent in Madagascar.